Una habitació juvenil per aprofitar tots els espais